YKB för yrkesförare – snabb väg till säkert jobb

Fyra veckor på skolbänken, det är allt som krävs för att påbörja en yrkeskarriär som lastbilsförare. 
"De flesta eleverna får jobb direkt, säger Conny Saxby, skolchef för Connys Trafikskola.

Connys Trafikskola har funnits sedan 1978 och erbjuder alltifrån vanlig B-körkortsutbildning till utbildningar för lastbilskörkort och yrkeskompetensbevis (YKB) för lastbilschaufförer. Lastbilsförarutbildningen kräver 140 timmars studier och avslutas med ett prov på Trafikverket. Utbildningen är en av de snabbaste vägarna som finns till ett bra jobb.
– Efter bara fyra veckors heltidsstudier får du ett riktigt yrke, säger Conny Saxby. I förhållande till andra utbildningar är nog detta den väg som är både snabbast och billigast. Dessutom skriker branschen efter arbetskraft. De flesta eleverna har jobb samma dag som de klarar provet.

Tar lastbilskörkort parallellt
De enda förkunskaper som krävs för att få börja på utbildningen är att du måste ha körkort för vanlig personbil. För att kunna köra lastbil behöver du förstås också ha lastbilskörkort, men det kan du ta parallellt med YKB-utbildningen. 
– Det är fullt möjligt att klara av alltsammans på två månader, säger Conny Saxby. Vi har tre lastbilar med släp så det finns gott om lektionstider att boka in sig på.

Connys Trafikskola har verksamhet i både Östhammar och Märsta. Yrkesförarutbildningen är belägen i en trivsam villa i Märsta och eleverna kommer från hela regionen. 
– Eleverna har olika ålder och bakgrund, därför brukar det bli väldigt roliga grupper, berättar Conny Saxby. Vissa har kanske fast jobb och arbetsplatsen kräver att de breddar sin kompetens, andra är nyss fyllda arton och precis ska ut i arbetslivet. Just idag avslutar fjorton elever sin utbildning och nästa vecka ska de till Trafikverket och göra provet. 

EU-direktiv styr
Utbildningen innehåller en rad olika moment. Den ger kunskap om transportbranschen. Eleverna får lära sig hur man säkrar last och hur man beräknar lastvikten.  Andra viktiga moment är första hjälpen, kost, motion och hälsa samt hur de ska bära sig åt för att fresta på miljön så lite som möjligt. Utbildningen innehåller också arbetsrätt och kunskap om varumärkets betydelse, med mera.
– Det är EU-direktiv som styr vad utbildningen ska innehålla, berättar Conny Saxby. Detsamma gäller de fortbildningar för åkare som vi ger. Enligt EU:s bestämmelser ska yrkesverksamma chaufförer ägna en dag om året åt kompetensutveckling.

Jämfört med andra aktörer i branschen är Connys Trafikskola inte så stora och det ser Conny som en fördel. 
– Vi är mycket mer familjära. Samtidigt håller utbildningen hög nivå och våra fem lärare har hög kompetens, berättar Conny Saxby.

Connys Trafikskola har bra priser och de hjälper gärna eleverna med att hitta finansieringslösningar. Det är inte otänkbart att man i framtiden kommer att kunna ta studielån för studierna till yrkesförare.

Rekryterar aktivt kvinnor
Arbetsmarknadsläget i transportbranschen är extremt bra. Bristen på yrkesförare är stor, dels på grund av stora pensionsavgångar och dels för att behovet av transporter hela tiden ökar, i Stockholmsregionen likväl som i övriga Sverige.

Fyra eller fem bemanningsföretag besöker regelbundet trafikskolan för att rekrytera förare och Connys Trafikskola hjälper gärna eleverna med att hitta ett jobb. Särskilt stort är suget efter kvinnliga chaufförer. 
– Många åkerier rekryterar aktivt kvinnor, berättar Conny Saxby. Muskelstyrka är inte viktigt i det här jobbet och lönevillkoren är desamma för män och kvinnor. Idag är nog lite drygt 10 procent av alla åkare kvinnor, men den siffran stiger, inte minst eftersom fordonsgymnasiet rekryterar en större andel tjejer än tidigare. 

Hos Connys Trafikskola får du en trafikutbildning som matchar dina önskemål och förkunskaper. Körkortet är en självklar del av vardagslivet och i vissa fall kan arbetsgivaren kräva att de anställda har körkort.

Bilen ger dig också en rörelsefrihet och kan bidra till att göra din fritid mer händelserik. Genom Conny's utbildning med specialutrustade övningsbilar, får du en gedigen trafikutbildning som innehåller både teori och praktik.

Conny's lärare erbjuder en effektiv trafikundervisning, anpassad efter dina behov. De utbildar förare av personbil (körkort B) samt kvalificerade utbildningar för yrkesförare.